Koncertorganist

En meget væsentlig del af mit musikalske virke er at spille koncerter, - noget som ikke umiddelbart har nogen direkte sammenhæng med mit virke som underviser eller kirkeorganist.

Og dog! Der er faktisk en væsentlig sammenhæng, for når jeg kommer hjem fra en koncertrejse er det altid med en masse ny inspiration, som påvirker min såvel min undervisning som min indfaldsvinkel til det at være koncertorganist og kirkeorganist. Jeg får udvidet mit kontaktnet, og i mødet med andre musikere og tilhørere bliver jeg hele tiden udfordret i mit eget musikalske udtryk.

Udover orgelkoncerter har jeg haft fornøjelsen af at være solist med forskellige orkestre, og jeg har arbejdet sammen med sangere og instrumentalister i mange forskellige sammenhænge. At optræde sammen med andre musikere giver en ekstra og gensidig inspiration samt en variation i koncertprogrammet, alt sammen til glæde for tilhørerne.

Som dirigent ved kor-koncerter og ved oratorie-opførelser får jeg musikalske idéer til mine orgelkoncerter, og i mit faste samarbejde med den tyske violinist Jochen Brusch oplever jeg en direkte inspiration, som bestandigt resulterer i nye idéer og nye koncertprogrammer.

At være koncertorganist er en udfordring, - en berigende udfordring!www.si-mikkelsen.dk    -    organistmikkelsen@gmail.com   -   +45 40 87 74 52